Chuyện lạ Việt Nam: Cô gái ăn 20 quả trứng sống

bởi Nguyen Quang Huy ngày 11/06/2013
17.874 59