Chuyện lạ Việt Nam: Cô gái ăn 20 quả trứng sống :|